Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

zd

Według wartości umów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dzień 31.08.2018 r. Gmina Braniewo zajmuje pierwsze miejsce w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Wartość inwestycji Gminy Braniewo, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych z naszego terenu spowodowała, że jesteśmy liderem województwa w pozyskiwaniu środków unijnych. Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowanie UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Braniewo wynosi 12 960, 87 zł, a ogólna wartość wszystkich umów to 79 631 563,46 zł.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny sukces wpłynie na jakość życia mieszkańców. Już dziś przygotowujemy kolejne projekty, które zrealizujemy z udziałem środków unijnych i krajowych.
Współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi jest naszym priorytetem. Dzięki przychylności Rady Gminy Braniewo i uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji możemy realizować wspólne przedsięwzięcia z dodatkowym wsparciem punktowym.

Zestawienie wartości umów według miejsca realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wg stanu na dzień 31.08.2018 r.) Powiat Braniewski.

 

Braniewo

79 631 563,46

Braniewo - miasto

37 299 627,21

Frombork

27 579 622,96

Lelkowo

9 473 780,08

Pieniężno

76 911 322,70

Płoskinia

10 450 048,92

Wilczęta

9 208 463,51

Suma

250 554 428,83

 

źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa