Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Szanowni Państwo.

W związku z reorganizacją systemu szkół na terenie Gminy Braniewo w dniu 27 lutego 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Podstawowych w Szylenach i w Żelaznej Górze. Szkoły zostaną zlikwidowane tylko teoretycznie i staną się filiami Zespołu Szkół w Lipowinie.

 

 

Takie zmiany są niezbędne ponieważ maleje ilość dzieci w gminie (chodzi o dzieci w wieku szkolnym), a co za tym idzie maleją również dotacje oświatowe z budżetu państwa. W związku z tym gmina w coraz większym stopniu musi dofinansowywać szkoły z własnego budżetu, by zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

Połączenie szkół ma zatem na celu usprawnienie systemu kierowania i zarządzania pracownikami wchodzącymi w skład zespołu, administrowania obiektami jako całością oraz racjonalność gospodarowania środkami publicznymi.

Zapewniamy, że placówki dalej będą pełnić dotychczasowe funkcje oświatowe. Po utworzeniu szkół filialnych uczniowie od 1 września 2012 r. będą kontynuować naukę

w tych samych placówkach. Nie pogorszą się jednocześnie warunki nauki uczniów, dowożenia, dożywiania, bezpieczeństwa i dostępności do bazy , wyposażenia oraz zaplecza szkół.

Niepodjęcie tych kroków w tym momencie mogłoby w przyszłości doprowadzić do faktycznego zamknięcia szkół w Żelaznej Górze i w Szylenach.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa