Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W dniu 25.02.2012 r. w świetlicy wiejskiej w m. Lipowina odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

 

 

 

W eliminacjach gminnych brało udział 18 uczestników- młodzieży z szkół podstawowych oraz gimnazjum. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań testowych z jedną poprawną odpowiedzią. Uczestnicy na rozwiązanie testu mieli 30 min. Mimo tego rozwiązywanie kończyli dużo szybciej.

Oto niektóre z zadanych pytań: „ toporek strażacki ma masę”, „kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej” czy „ gdzie znajduje się powstałe 1.01.1976 r. Państwowe Muzeum Pożarnictwa”.

Najlepszą wiedzą pożarniczą wykazali się: na poziomie szkoły podstawowej- Katarzyna Bagrowska oraz Teresa Błażejewska, natomiast wśród uczestników z gimnazjum najlepsi byli- Filip Wierzbicki oraz Szczepańska Bernadetta. Filip Wierzbicki uzyskał największą ilość poprawnych odpowiedzi co dało mu zwycięstwo w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W sytuacji, kiedy poszczególni uczestnicy uzyskiwali taką samą ilość punktów z testu przeprowadzana była dogrywka polegająca na odpowiedzi ustnej na zadane pytania przez Komisję Konkursową.

Wszystkie wymienione wyżej osoby zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w marcu.

Na zakończenie turnieju Prezes Zarządu Gminnego OSP RP, a zarazem Wójt Gminy Braniewo- Tomasz Sielicki wręczył uczestnikom turnieju nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród w świetlicy wiejskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Lipowina.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa