Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

centrum wsparcia doradczego

Gmina Braniewo została zakwalifikowana do udziału w projekcie pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego" w partnerstwie „Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza".

Przypomnijmy, że 11 września z inicjatywy Wójta Gminy Braniewo Jakuba Bornusa - nasza gmina złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządu terytorialnego w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno – gospodarczym z innymi samorządami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowało, iż pakiety projektów wynikające z dokumentów wypracowanych w ramach pilotażu będą mogły uzyskać preferencje w dostępie do środków z Polityki Spójności UE na lata 2021 – 2027.
Trzymamy kciuki za dalszy rozwój.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa