KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy, z uwagi na trudną sytuację meteorologiczną występującą na terenie Gminy Braniewo, z dniem 30 października 2017r., od godziny 11.00 aż do odwołania zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Braniewo.

Wójt Gminy Braniewo
Tomasz Sielicki

Zarządzenie nr 98 w sprawie odwołania ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego z dnia 02.11.2017

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi prosimy o zachowanie ostrożności oraz zgłaszaniu wszelkich zagrożeń pod numery telefonów: 666119960 lub 501674625.

Prosimy o zgłaszanie szód rolniczych pod numer 55 644 03 22, a w infrastrukturze pod numer 55 644 03 11.

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU

Zapraszamy Państwa na XXIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 19 stycznia 2017r. o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Braniewo dnia 19 stycznia 2017 roku.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Pasłęka.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Żelazna Góra na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości położonej w obrębie Rusy.
 11. Przerwa 15 minut.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Braniewo na 2017 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 rok.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa