19 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku, sesja Rady Gminy Braniewo. Jest nam niezmiernie miło, gdyż w obradach uczestniczył gość szczególny, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Spotkanie było okazją do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu strażackiego w ramach RPO poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Nie była to pierwsza wizyta Marszałka w Urzędzie Gminy. Bliska współpraca samorządu województwa z Gminą Braniewo sprzyja wielu spotkaniom i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jako jedno z ostatnich, Marszałek wymienił dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego na wyposażenie jednostki OSP. Zaznaczył, że w całym województwie tylko 11 gmin otrzymało środki unijne na ten cel, w tym Gmina Braniewo. Koszt zadania opiewa na kwotę 800 tys. zł z czego dofinansowywanie wynosi 680 tys., a więc było o co zwalczyć.

Następnie Pan Marszałek nawiązał do uchwały, która znalazła się w porządku obrad wczorajszej sesji. Dotyczy ona udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. Samorządy zawarły porozumienie, którego celem jest współpraca na rzecz zapewnienia warunków trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z powyższym, udział Gminy w kosztach realizacji zadania, ustalany jest corocznie w wysokości równej sumie opłat, należnych w danym roku Gminie, w związku z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko - Mazurskie”.

Następnie Marszałek poinformował o planach inwestycyjnych województwa na bieżący rok. Podkreślił, że najwięcej środków  zabezpieczonych zostało na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym dróg przebiegających przez naszą gminę Nr 504 i Nr 507. Marszałek poinformował również o planach rozwoju współpracy kulturowej i gospodarczej z Rosją. Na zakończenie zaprosił Sołtysów i władze Gminy na spotkanie, organizowane w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Sołtysa, które odbędzie się w marcu.

Po wystąpieniu Marszałka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego. W ramach podziękowania za dobrą współpracę, Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącą Rady wręczyli Panu Marszałkowi drobny upominek.

W sesji udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych. Komendant Powiatowy Policji zachęcał wszystkich do udziału w debacie społecznej pn. „Rozświetlamy Braniewo” poświęconej bezpieczeństwu pieszych, która odbędzie się 24.01.2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury o godzinne 16:00.

Dalsza część sesji przebiegła według ustalonego porządku obrad. Głos zabrał również Wójt, przedstawiając sprawozdanie z bieżącej działalności. Przekazał dobrą informację, że dobiegają końca prace projektowe związane z budową wodociągu Maciejewo-Zakrzewiec i kanalizacji w Maciejewo-Lipowina. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji. Mamy nadzieję na rychłe rozpoczęcie prac budowlanych.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa