W dniu 16.11.2011 w Starej Pasłęce odbyło się posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu ,,Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I.''

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez partnerów projektu informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowo projektu. Zmiany te dotyczyły między innymi inwestycji realizowanych przez Miasto Braniewo.

Lider projektu przekazał informacje o możliwości rozszerzenia zakresu realizowanego projektu. Starania przyłączenia się do projektu czyni Miasto i Gmina Frombork, która wyraziła chęć budowy przystani żeglarskiej we Fromborku. Omówiony został zarys modelu zarządzania przystaniami w fazie eksploatacji.

Więcej na temat zarządzania przystaniami:

www.gminabraniewo.pl/cms/images/info/zarys_modelu_zarzadzania.pdf

Podjęta również została uchwała o wyborze zarządcy powstającej infrastruktury, zarządcą zostało ,,Stowarzyszenie Żuławy''.

Galeria zdjęć pod adresem:

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/galeria/75-spotkanie-petla-zulawska


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa