Podczas piątkowej sesji Rady Gminy gościliśmy Dyrektora Naczelnego, Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu Pana Cezarego Terecha, który przekazał informacje o bieżącej działalności jednostki oraz omówił problem nurtujący wielu rolników, mianowicie szkodliwe działanie bobrów.

Populacja bobra zasiedlająca tereny chronione wałami oraz grunty użytkowane rolniczo, powoduje ryzyko powstania lokalnych powodzi oraz znaczne straty w rolnictwie. Dyrektor wyjaśnił, że w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych działalnością bobrów na bieżąco monitorowane są wały, cieki naturalne i kanały, szczególnie te już uszkodzone przez zwierzęta. Mimo cyklicznej zabudowy nor oraz rozbiórki tam są one ciągle odtwarzane, w związku z czym zagrożenie nie mija. Dyrektor Cezary Terech wspomniał również o problemie w walce z działalnością bobrów na rzekach granicznych mających swoje ujście do Obwodu Kaliningradzkiego m.in. rzeki Gołuba w naszej gminie, gdzie przetamowania bobrowe istnieją po stronie rosyjskiej, a cofka sięga w głąb terytorium Polski podtapiając przyległe grunty.

Dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował, że zabezpieczanie korpusów wałów poprzez zabudowę nor, zabijanie palisady, wycinanie zakrzaczeń stanowiących pokarm dla bobrów oraz odstrzały przyczyniły się do doraźnego zabezpieczenia urządzeń oraz spowodowały przesiedlanie się bobrów. Problem jednak powraca i ciężko jest nad nim zapanować.

Pan Dyrektor zachęcał do zapoznania się z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 września 2016 r w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego. Zarządzenie w latach 2017-2022  zezwala na niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie tam wybudowanych przez bobra na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Powyższe czynności mogą być wykonywane w określonych zarządzeniem terminach.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa