DSC 0452

Dziś, dzieci z braniewskiego przedszkola  „Stokrotka” odwiedziły nasz Urząd. Małych gości przywitał Sekretarz Gminy Jakub Bornus. W pierwszej kolejności przedszkolaki zwiedziły gabinet Wójta. Następnie w gabinecie Sekretarza zatrzymały się przy mapie, na której odnalazły Gminę Braniewo.

W dalszej kolejności dzieci wraz ze swoimi opiekunkami udały się do sali konferencyjnej, gdzie zasiadły za stołem, przy którym obradują radni na posiedzeniach Rady Gminy. Sekretarz opowiedział dzieciom o niektórych zadaniach realizowanych przez Gminę. Przedszkolaki chętnie obejrzały zdjęcia z obchodów Dnia Dziecka w sołectwach. Mogły też dowiedzieć się jak powstają place zabaw w Gminie. Sekretarz przedstawił także zdjęcia wozu strażackiego  i opowiedział o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

Maluchy odwiedziły również Panią Skarbnik oraz przyglądały się pracy pozostałych urzędników.

Na zakończenie wizyty Sekretarz rozdał dzieciom cukierki. Również przedszkolaki wręczyły Sekretarzowi słodki upominek.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa