EFSI

W minioną sobotę świętowaliśmy z mieszkańcami sołectwa Krasnolipie otwarcie nowo wyremontowanej drogi na odcinku Grzędowo-Krasnolipie wraz z budową chodnika. Była to podwójna uroczystość, gdyż tego dnia odbył się również festyn rodzinny organizowany cykliczne w Krasnolipiu.

Tradycyjnie, festyn rozpoczął się mszą świętą sprawowaną przez księdza proboszcza kan. Władysława Kurasa. Następnie wszyscy udali się na otwarcie nowej drogi. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Tomasz Sielicki, Przewodniczący Rady Gminy Sergiusz Kaliszuk oraz Sołtys Łukasz Galiński. Wójt podziękował mieszkańcom za cierpliwość w wyczekiwaniu na realizację tej inwestycji. Nadmienił, że nowa droga z pewnością poprawi komfort życia mieszkańców i ułatwi codzienne przemieszczanie się. Ksiądz Władysław poświęcił nową nawierzchnię, pobłogosławił mieszkańców i przybyłych gości życząc bezpiecznego i rozważnego korzystania z nowo wyremontowanej drogi.

Dalsza cześć festynu upłynęła w miłej atmosferze. Wspólne pieczenie kiełbasek i zabawa taneczna wprowadziły radosny nastrój. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Liczne konkursy z nagrodami i dmuchana zjeżdżalnia zapewniły dzieciom dużo wrażeń.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa