W minioną sobotę odbyło się otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej na odcinku w Żelaznej Górze. Zadanie pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie - etap Żelazna Góra” jest kolejną wspólną inwestycją, zrealizowaną zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Braniewo, a Powiatem Braniewskim.

W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki, Wicestarosta Powiatu Pan Artur Mieczaniec, Członkowie Zarządu Powiatu Pan Mirosław Kudliński i Pan Władysław Hruszka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Wojciech Skiba. Licznie przybyli także mieszkańcy, którzy teraz mogą cieszyć się lepszym komfortem oraz bezpieczeństwem jazdy. Oprócz nowej nawierzchni wykonany został także chodnik, zatoka autobusowa i przejście dla pieszych. Wartość inwestycji opiewa na kwotę sięgającą blisko 1,3 mln. zł. Na realizację zadania Gmina Braniewo przekazała dotację w wysokości 145 tys. zł.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa