W dniu 29.08.2017 r. komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Braniewo dokonała oceny i wyłoniła trzech finalistów w kategorii Najczystsze Sołectwo.

Do konkursu zgłosiło się sześć sołectw tj.: Klejnowo z wytypowaną miejscowością Ułowo, Żelazna Góra, Zakrzewiec, Krzewno, Lipowina, Szyleny z wytypowaną miejscowością Szyleny Osada i Brzeszczyny.

Tytuł Najczystszego Sołectwa Gminy Braniewo i pierwsze miejsce otrzymało Sołectwo Klejnowo z wytypowaną miejscowością Ułowo, drugie miejsce zajęło Sołectwo Żelazna Góra, natomiast trzecie Sołectwo Krzewno.

Celem konkursu była aktywacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs miał na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi, kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Najwyżej punktowana była pomysłowość, inicjatywa i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Ocenie podlegały zarówno porządek i estetyka miejsc publicznych jak i ogólna estetyka i czystość posesji.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa