Profesjonalny zespół pracowników, zaangażowanie władz, przychylność Rady Gminy i odrobina szczęścia sprawiły, że wreszcie możemy cieszyć się osiągnięciem zamierzonego celu. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach”.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się już w lipcu, a zakres robót obejmuje min. ocieplenie obiektów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, montaż oświetlenia energooszczędnego, zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła. Kompleksowo wykonana inwestycja przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w naszych szkołach oraz ograniczy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Wartość zadania opiewa na kwotę 3 mln. zł.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa