Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

6 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Mirona Sycza oraz Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwii Jaskulskiej, podpisana została umowa na dofinansowanie „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach”.

Realizacja zadania wpisuje się w cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju „Rozwój regionu związanego z rybołówstwem jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i gości”.  Celem szczegółowy strategii jest realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz obszaru historycznego.

Przeznaczeniem zmodernizowanej świetlicy będzie eksponowanie, propagowanie i promowanie lokalnych zasobów rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego. W świetlicy utworzony zostanie punkt informacji o gminach nadzalewowych oraz tradycjach rybackich tego obszaru. Promowane będą obiekty agroturystyczne i ciekawe zakątki gmin położonych nad Zalewem.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę przekraczającą 130 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie  w wysokości 60 tys. zł. w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach modernizacji obiektu zostaną przeprowadzone wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane wraz z wymianą dachu.

 

 

*źródło zdjęcia: Urząd marszałkowski


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa