Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

DSC 0736

Decyzja, w sprawie przekazania dofinansowania na remonty dróg wojewódzkich 504 i 507 zapadła. Podczas piątkowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska”.

Władze gminy nie mają wątpliwości, co do słuszności podjętej decyzji. Wspólnie z ościennymi gminami wesprą przebudowę tak ważnych dla wszystkich mieszkańców Powiatu dróg. Są to strategiczne trasy łączące wiele miejscowości z większymi miastami. Wartość inwestycjiprzekracza kwotę 200 mln. zł. W tym roku na realizację zadania gmina Braniewo przekaże środki finansowe w wysokości 300 tys. zł.

Miłym akcentem podczas sesji było przekazanie życzeń oraz wręczenie symbolicznych upominków Sołtysom z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali wszystkim Sołtysom za współpracę. Pogratulowali Pani Zofii Jaszczanin, Panu Marianowi Wasiakowi oraz Panu Andrzejowi Hołubowskiemu,Sołtysom wyróżnionym przez Marszałka Pana Gustawa Marka Brzezina podczas Samorządowego Dnia Sołtysa Na Warmii i Mazurach. Gratulacje odebrał również Sołtys Pan Krzysztof Łacman, któryzwyciężył w plebiscycie na „SuperSołtysa” organizowanym przezgazetę olsztyńską.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa