Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

29597866 1745208638859162 5220054503465189379 n

Wiele spotkań, rozmów i uzgodnień w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 507 i 504 uwieńczonych zostało podpisaniem listów intencyjnych pomiędzy Gminą Braniewo a Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Listy intencyjne są ważnym krokiem w kierunku podjęcia współpracy zmierzającej do realizacji inwestycji drogowych.

Podpisując listy intencyjne gmina zadeklarowała współfinansowanie zadań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska”. Planowany wkład finansowy gminy rozłożony jest na lata 2019-2020. Łączna dotacja celowa na przełomie lat wyniesie 1,5 mln. zł.

Pierwszy etap rozbudowy drogi na odcinku Braniewo-Pieniężno to blisko 15 km nowej nawierzchni zaczynającej się od skrzyżowania głównego w mieście Braniewie, a kończącej się tuż za miejscowością Wola Lipowska. Drugi etap to odcinek Wola Lipowska-Pieniężno obejmujący m.in. budowę obwodnicy Pieniężna.

Z kolei pierwszy etap rozbudowy drogi nr 504 rozpocznie się od skrzyżowania z drogą nr 503 w Pogrodziu, a zakończy się na ulicy Elbląskiej we Fromborku. W drugim etapie przebudowa obejmie odcinek Frombork-Braniewo.

Inwestycje planowane są do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa