Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. W tym wyjątkowo pięknym miesiącu gościliśmy w urzędzie dwie pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Państwa Sorkowicz z Bemowizny oraz Państwa Słodownik z Lipowiny. Z okazji tych szczególnych uroczystości, Wójt Tomasz Sielicki pogratulował Jubilatom wytrwałości oraz dokonał aktu wręczenia medali, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Symboliczny upominek i kwiaty podkreśliły znaczenie tych uroczystości.

Pani Irena Sorkowicz pochodzi z małej miejscowości koło Działdowa. Po ukończeniu szkoły została skierowana na staż do PGR-u w Bemowiźnie. Następnie podjęła pracę w księgowości. Po upadku PGR-u w 1993 r. pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Młotecznie, aż do emerytury. Natomiast Pan Stanisław pochodzi spod Tarnowa (okolice Tuchowa). W 1949 r. przyjechał z rodziną do Lipowiny, gdzie rodzice znaleźli zatrudnienie. Pan Stanisław mieszkał również w Braniewie, Młotecznie oraz w Bemowiźnie, gdzie pracował jako kierowca, następnie jako spawacz. Po ślubie Państwo Sorkowicz osiedlili się w Bemowiźnie. Doczekali się 3 dzieci (syna i dwóch córek), a obecnie są dziadkami 5 wnucząt (3 wnuków i 2 wnuczek). Zapytani o receptę na tak długie lata w związku oboje są zgodni, że najważniejszy w życiu jest kompromis oraz wzajemne wsparcie. Umocnieniem związku jest przede wszystkim szacunek i wspólne pokonywanie trudów życia codziennego.

Państwo Słodownik poznali się w Pisanicy. Pani Stanisława pochodzi z dawnego województwa rzeszowskiego. Do Lipowiny przeprowadziła się w 1975 r. Ukończyła szkołę średnią rolniczą, po czym podjęła pracę jako specjalista w hodowli ziemniaka w Lipowinie. Na emeryturę przeszła w 1998 r. Pan Zdzisław pochodzi z dawnego województwa białostockiego. Ukończył studia rolnicze w Poznaniu. Pracował jako dyrektor w hodowli ziemniaka w Lipowinie. Jako współtwórca odmiany ziemniaka IRGA, jest dumny ze swojej pracy, gdyż ziemniaki wychodowane w Lipowinie były znane w całej Polsce, a także za granicą. Państwo Słodownik mają dwoje dzieci, syna i córkę. Doczekali się także trojga wspaniałych wnucząt. Obecnie wiele czasu poświęcają na pracę w swoim ogrodzie.

Jubilaci przyznali, że „małżeństwo to wielka odpowiedzialność dla obojga partnerów, jak również wspaniałe zadanie, które należy pielęgnować i rozwijać”.

W swoich życzeniach Wójt podkreślił, że „złote małżeństwa” dają świadectwo wzajemnego wsparcia i szczęśliwego życia przez długie lata. Życzył Jubilatom kolejnych lat zgodnego i spokojnego pożycia małżeńskiego w szczęściu rodzinnym, zdrowiu i radości.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa