Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XXXVIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 16 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Braniewo:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje przedstawicieli jednostek współpracujących z gminą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Braniewo Weteranom”.
 7. Przerwa 15 minut.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. w Młotecznie.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Braniewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Braniewo z Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2018-2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2018 rok.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa