W środę, 21 listopada 2012r., w świetlicy remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie odbyło się zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie. Zebraniu przewodniczył Prezes Gminny ZOSP RP a jednocześnie Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki.

 

 

 

 

 

Obecni byli przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Braniewo /OSP Gronowo, OSP Lipowina, OSP Żelazna Góra/, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Krystyna Lewańska, członek prezydium ZW ZOSP RP w Olsztynie dh. Bogusław Zych oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

Podczas posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP RP omówiono realizacje planu pracy w roku bieżącym, dokonano analizy  i podsumowania działalności Jednostek Operacyjno – Technicznych. Jednym z tematów poruszanych było skierowanie nowych członków OSP na szkolenia realizowane przez KP PSP w Braniewie, pozyskanie w szeregi pożarnictwa ochotniczego nowych członków jak również zdobycie uprawnień w zakresie obsługi drabiny mechanicznej. Obecny na zebraniu Zarządu Gminnego Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz wyraził podziękowanie za udział członków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych, natomiast dh. Krystyna Lewańska wyraziła uznanie dla zaangażowania na rzecz rozwoju i działalności ruchu pożarnictwa ochotniczego. Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki przekazał dla strażaków ochotników zakupiony przez Nadleśnictwo Zaporowo sprzęt w postaci butów bojowych, radiotelefonów przenośnych oraz wyposażenia pożarniczego. Strażacy z jednostki OSP Żelazna Góra otrzymali nowe sygnały świetlne i dźwiękowe do pojazdu pożarniczego. Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie przedstawili również plany i potrzeby związane z prawidłowym rozwojem ruchu pożarnictwa ochotniczego na terenie gminy Braniewo.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek, Bogusław Zych/

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa