OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że na 2015 rok w podatku od nieruchomości obowiązują stawki z roku 2014 - tzn wg Uchwały Nr 74/VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku. Ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.12.2013 r. poz. 3389.

http://bip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska/141/Podatki/

 


Wójt Gminy Braniewo podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Braniewo wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-55-644-03-21.

Obradował Zarząd Gminny OSP – Braniewo

W środę, 21 listopada 2012r., w świetlicy remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie odbyło się zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie. Zebraniu przewodniczył Prezes Gminny ZOSP RP a jednocześnie Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki.

 

 

 

 

 

Obecni byli przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Braniewo /OSP Gronowo, OSP Lipowina, OSP Żelazna Góra/, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Krystyna Lewańska, członek prezydium ZW ZOSP RP w Olsztynie dh. Bogusław Zych oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

Podczas posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP RP omówiono realizacje planu pracy w roku bieżącym, dokonano analizy  i podsumowania działalności Jednostek Operacyjno – Technicznych. Jednym z tematów poruszanych było skierowanie nowych członków OSP na szkolenia realizowane przez KP PSP w Braniewie, pozyskanie w szeregi pożarnictwa ochotniczego nowych członków jak również zdobycie uprawnień w zakresie obsługi drabiny mechanicznej. Obecny na zebraniu Zarządu Gminnego Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz wyraził podziękowanie za udział członków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych, natomiast dh. Krystyna Lewańska wyraziła uznanie dla zaangażowania na rzecz rozwoju i działalności ruchu pożarnictwa ochotniczego. Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki przekazał dla strażaków ochotników zakupiony przez Nadleśnictwo Zaporowo sprzęt w postaci butów bojowych, radiotelefonów przenośnych oraz wyposażenia pożarniczego. Strażacy z jednostki OSP Żelazna Góra otrzymali nowe sygnały świetlne i dźwiękowe do pojazdu pożarniczego. Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie przedstawili również plany i potrzeby związane z prawidłowym rozwojem ruchu pożarnictwa ochotniczego na terenie gminy Braniewo.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek, Bogusław Zych/