Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

RZĄD GMINY BRANIEWO                                                                                                                    Cleaner S.J. Zakład Sprzątania

14-500 Braniewo                                                                                                                                             Maciej Bukowski Grzegorz Misiewicz

Ul.Moniuszki 5                                                                                                                                               82-300 Elbląg

ul.Mazurska 10

 

Harmonogram Wywozu Odpadów w Gminie Braniewo

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod 200301

wywóz co dwa tygodnie.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa