STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.

 

W dniach od 16.07.2012 r. do 20.07.2012 r. prowadzona będzie zbiórka zużytych opon z terenu gminy Braniewo. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie we własnym zakresie w/w opon do miejsca ich zbiórki tj. siedziby Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „EMPEGIEKA” Sp. z o.o., ul. Morska 55, 14-500 Braniewo we wskazanym terminie w godzinach 7:00-15:00 w celu bezpłatnego odbioru zebranych opon przez specjalistyczny sprzęt transportowy i przeznaczenie do utylizacji.

Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia i inne) oraz bez felg, a
także podzielone według rodzajów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze).

 

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa