INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

GMINA BRANIEWO PRZYJAZNA INWESTOROM

Gmina Braniewo położona jest w powiecie braniewskim. Od północy graniczy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Od północnego zachodu naturalną granicą gminy jest Zalew Wiślany. Na terenie Gminy zlokalizowane są 2 przejścia Graniczne z Rosją:  w Gronowie  i w Grzechotkach.

Gmina posiada dobrze rozwinięty system komunikacji drogowej oparty o system dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zapewniający powiązania poszczególnych miejscowości z siedzibą gminy, powiatu i województwa. Głównym powiązaniem gminy z gminami sąsiednimi oraz sąsiednimi jednostkami miejskimi i województwem są drogi krajowe: nr S22, nr 54 oraz drogi wojewódzkie nr 507 i nr 504.
Przez tern gminy przebiega drugorzędna linia kolejowa nr 204 relacji Malbork-Braniewo, a także linia kolejowe: Berlin-Szczecin-Gdańsk-Elbląg-Braniewo- Kaliningrad z przejściem granicznym w Braniewie.

 

OFERTA INWESTYCYJNA

 

Wersja w języku angielskim

Galeria zdjęć działek

 

OFERTA HALI PRODUKCYJNEJ

Na działce nr 204/1 powstało Centrum Logistyczne do przerobu zrębek na pył drzewny -biomasy, w którym miała się odbywać przeróbka odpadów leśnych w postaci gałęzi i zrębek, pochodzących z oczyszczania i pielęgnacji lasów. Prawo własności nieruchomości obejmuje: - grunty o powierzchni 2,6520 ha  z zabudową, - budowle uzbrojenia terenu w sieci wod-kan-deszcz i e.e., - drogi i place. Całość tworzy zorganizowany funkcjonalnie jednolity zespół.
Na terenie nieruchomości zaplecze socjalno-biurowe tworzą budynki kontenerowe posadowione na płytach fundamentowych. Obiekty te podłączone są do sieci kanalizacyjnej. Place utwardzone i hala magazynowa pozwalają na magazynowanie materiałów masowych. Teren nieruchomości pozwala na jego dalszą rozbudowę zależnie od potrzeb rynku bez ingerencji w funkcje już realizowane. Lokalizacja nieruchomości przy granicy Unii  Europejskiej z  Rosją,  ma szczególnie korzystne znaczenie dla prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej.

Budynki na nieruchomości:
- hala magazynowa
- kontener kotłowni
- budynek - kontener biurowy
- budynek - kontener socjalny
- waga samochodowa z kontenerem do obsługi wagi
- silos betonowy o pojemności 1600m

Budowle na nieruchomości:
- drogi i place
- przyłącze wodociągowe
- sieć hydrantowa
- kanalizacja deszczowa z dróg i palców
- kanalizacja sanitarna
- sieć kanalizacyjna z przepompownią ścieków
- linia energetyczna
- oświetlenie terenu

Pozostałe budowle:
- Ogrodzenie

Całość stanowi teren płaski, zabudowany obiektami magazynowo-gospodarczymi oraz biurowo-socjalnymi, zagospodarowany placami i drogami utwardzonymi, uzbrojony oraz ogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą gminną.
Gmina Braniewo posiada dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany i Cieśninę Pilawską, rzekę Szkarpawę, Wisłę do portu w Gdańsku.  Tereny te położone wzdłuż rzeki Pasłęki i jej dopływów stanowią część wielkoprzestrzennego i ekologicznego systemu obszarów chronionych zwanego Zielonymi Płucami Polski.
Poprzez port we Fromborku z gminy Braniewo- korzystając z dróg, połączeń drogowych oraz kolejowych - istnieją możliwości korzystania z linii promowych łączących z Elblągiem, Krynicą Morską oraz Kaliningradem.
Przez gminę Braniewo przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Stanowią one najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Rosją, Litwą, Łotwą i Estonią, co stwarza warunki do międzynarodowych kontaktów. Trwa odbudowa tzw. „berlinki" - trasy szybkiego ruchu Elbląg - Kaliningrad z przejściem drogowym w Grzechotkach. Przesądza to m. in. o umożliwieniu rozwoju infrastruktury hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej w gminie Braniewo Granica z Rosją stanie się wschodnią granicą Unii Europejskiej. Obecne drogowe i kolejowe przejście graniczne w Gronowie będzie czynne nadal, mobilizując inwestorów do lokowania swego kapitału przy najkrótszym połączeniu kolejowym północnej Polski ze wschodem.
Głównym ośrodkiem administracyjnym jest miasto Braniewo. Dominującą sferą działalności gospodarczej jest rolnictwo i częściowo rybołówstwo. Korzystne położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie duża szansa jest dla agroturystyki. Wejście Polski  do Unii  Europejskiej  stworzyło na terenie gminy możliwości rozwoju gospodarczego /działalności transportowej, obiektów logistycznych, przetwórczych itp./ wykorzystując uczestnictwo w wymianie międzynarodowej.

 

Galeria zdjęć hali

 

WSPÓŁPRACA Z WARMIŃSKO-MAZURSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Przedstawione tereny i oferta hali produkcyjnej stanowią własność osób prywatnych, które wyraziły wolę rozpowszechnienia swoich ofert za pośrednictwem Gminy Braniewo.

Tworząc ofertę inwestycyjną Gmina Braniewo nawiązała współprace z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Dzięki czemu tereny oferowane przez mieszkańców Gminy Braniewo znalazły się w znanym portalu inwestycyjnym Warmii i Mazur.

Zachęcamy do odwiedzenia strony.

http://www.investinwarmiaandmazury.pl

 

Informacja o WMARR

Informacja o WMARR w języku angielskim

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedstawionej oferty inwestycyjnej można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu: 55 644 03 03 / 55 644 03 12.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii