INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

SZKOŁY WYŻSZE W REGIONIE

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Kierunki kształcenia :

Budownictwo        

Mechanika i budowa maszyn

Inżynieria środowiska Informatyka Administracja

Ekonomi

Pedagogika            

Pedagogika specjalna           

Filologia polska    

Filologia

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Kierunki kształcenia:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika

Zarządzanie 

Administracja

Ratownictwo medyczne

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunki kształcenia:

Administracja

Administracja i cyfryzacja

Analiza i kreowanie trendów

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Bioinżynieria produkcji żywności

Biotechnologia

Budownictwo

Ekonomia

Energetyka

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Mechanika i budowa maszyn

Odnawialne źródła energii

Technologia drewna

Towaroznawstwo

 

WYKAZ DOMINUJĄCYCH PROFILI I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ŚREDNICH NA TERENIE MIASTA BRANIEWA:

Technika:

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor.

Szkoły policealne dla dorosłych:

technik administracji, technik rachunkowości

Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, murarz-tynkarz, kucharz, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter konstrukcji budowlanych, elektromechanik, piekarz, zbrojarz - betoniarz, pracownik  pomocniczy obsługi  hotelowej.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii