INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Braniewo na lata 2011-2032” opracowany został w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Niniejsze opracowanie zawiera również inwentaryzację wyrobów azbestowych.

 

 

 

Przedmiotowy dokument wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest oraz określa harmonogram realizacji programu.

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 33/VI/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Program otwiera również drogę sięgnięcia po dofinansowanie, o które Gmina Braniewo będzie się ubiegać w najbliższym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowanie będzie można otrzymać na trzy działania. Pierwszy z nich to demontaż i zabezpieczenia pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest. Ponadto może to dotyczyć transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. Trzecim projektem jest ten dotyczący unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu na specjalnym składowisku. W ramach ostatniego konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie przewidziane było dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Realizacja Programu wpłynie znacząco na polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w gminie, poprawiając stan środowiska naturalnego.

Pełna treść programu oraz załączniki w linkach poniżej:

www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/Program Usuwania Azbestu - Braniewo.pdf

www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/azbest.rar


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii