INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

  1. Wejdź na strone euslugi.gminabraniewo.pl
  2. Zarejestruj się lub zaloguj za pomocą profilu zaufanego.
  3. Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij „załóż konto”.
  4. System prezentuje komunikat: Poprawnie zarejestrowano użytkownika. W celu aktywacji postępuj zgodnie z instrukcjami w przesłanym e-mailu.
  5. Przyjdź do Gminy lub zadzwoń 55 644 03 27 żeby potwierdzić swoje dane i aktywować konto.
  6. Zaloguj się by korzystać z eUsług.

Instrukcje obsługi

ePłatności

- Umożliwia rozliczenie zaległości za pomocą płatności online.

- Kontrahent może sprawdzić podstawę naliczenia płatności, obsługę historii płatności, zrealizowanie płatności za pomocą internetowych przelewów bankowych lub kart kredytowych.

- System generuje przelewy bankowe i pocztowe oraz powiadamia o zbliżających się terminach płatności należności.

 

eBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii