INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W miniony piątek w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie, odbył się po raz trzeci Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach organizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięło prawie półtora tysiąca osób, a wśród nich przedstawiciele naszych sołectw oraz Wójt Gminy Pan Jakub Bornus.

Frekwencja świadczy o wysokiej pozycji Sołtysa w życiu społecznym. To wyjątkowe wydarzenie odbywa się po to, by docenić Sołtysów za ich pracę na rzecz rozwoju sołectw oraz aktywizację lokalnej społeczności. Uroczystość jest także okazją do wymiany doświadczeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas obchodów Marszałek wyróżnił ok. stu Sołtysów. Jest nam niezmiernie miło przekazać, że wśród wyróżnionych, znalazł się Sołtys Mikołajewa, Pan Jan Dawnorowicz, który odebrał z rąk Marszałka Pana Gustawa Marka Brzezina symboliczne podziękowania.

Sołtysi zostali docenienia za wieloletnie zaangażowanie w działania wpływające na poprawę wizerunku miejscowości, a tym samym wzrost jakości życia mieszkańców.

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Akcent.

Dziękujemy naszym Sołtysom za reprezentację Gminy na tej wyjątkowej uroczystości.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii