INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu 16.02.2012r., odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w roku 2011.

 

 

 

 

Spotkanie zapoczątkowało powitanie przybyłych gości a następnie przeprowadzono pokaz multimedialny obrazujący działalność braniewskiej Państwowej Straży Pożarnej w roku minionym. W odprawie uczestniczył szef wojewódzki strażaków z Olsztyna Pan st. bryg. Jan Słupski /Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie/ oraz samorządowcy w osobach: Radna Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Urszula Zakrzewska, V-ce Starosta Bogdan Pochodaj, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Fromborka a jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Krystyna Lewańska, Wójt Gmin: Braniewo – Tomasz Sielicki, Wiczęta – Bogusław Szczerba, Władysław Kołakowski przedstawiciel WZK Starostwa Powiatowego w Braniewie. Komendant Powiatowy PSP kpt. Władysław Szczepanowicz złożył podziękowania władzom powiatu oraz dla przedstawicieli miast i gmin naszego powiatu za wsparcie udzielane komendzie PSP.
W roku 2011 jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu braniewskiego odnotowały
1492 zdarzeń, co stanowi wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych. Od roku 2006 liczba interwencji jaka podejmowana jest przez siły i środki ochrony przeciwpożarowej przekracza 1000 zdarzeń. W porównaniu z rokiem 2010 ilość zdarzeń wzrosła o 305 interwencji. Braniewscy strażacy usytuowali się na trzecim miejscu o pod względem ilości zdarzeń na terenie województwa co ukazuje jak wiele zdarzeń ma miejsce na terenie powiatu braniewskiego oraz jak wiele pracy wymaga służba i działalność pożarnicza.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii