INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu 12 września 2019 r. Sekretarz Gminy Braniewo Pan Krzysztof Łabuda w zastępstwie Wójta Pana Jakuba Bornusa, gościł w Urzędzie Gminy szanownych Jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego - Państwo Teresę i Adama Wójcik z miejscowości Maciejewo wraz z ich najbliższymi.

Sekretarz wręczył Jubilatom medale za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

Ponadto Jubilaci otrzymali list gratulacyjny od Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, kwiaty i miły upominek. Sekretarz złożył Państwu Wójcik najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i dalszych lat życia w zdrowiu i miłości. Jubilaci nie kryli wzruszenia.

Pani Teresa urodziła się w Braniewie a Pan Adam przyjechał na nasze tereny w 1966 r. spod Wadowic. Jubilaci doczekali się trójki dzieci oraz pięciu wspaniałych wnuczek. 

Dostojnym Jubilatom życzymy samych radosnych dni w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności !!!JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii