INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

W dniu wczorajszym o godzinie 18.00 na Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Górze odbyły się ponownie wybory na Sołtysa Sołectwa Żelazna Góra.

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, zebranie otworzył Sekretarz Gminy Braniewo Pan Krzysztof Łabuda, który jednocześnie pełnił funkcje Przewodniczącego Zebrania.

Z przyczyn osobistych obecny Sołtys - Pani Aleksandra Gruzdowska, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Sołtysa. Dlatego zgodnie z prawem i procedurami odbyło się zebranie ogólnowiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa, został nim Pan Andrzej Jarzębski, który uzyskał 41 głosów poparcia. Pani Alicja Ciecierska uzyskała zaledwie 5 głosów, 1 głos był nieważny. Rada Sołecka pozostała bez zmian.

Pan Andrzej Jarzębski w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Sołtysa sołectwa Żelazna Góra. Mieszkańcy postanowili ponownie mu zaufać głosując na niego. Jeszcze raz gratulujemy. Wybór Pana na Sołtysa jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli Pana mieszkańcy sołectwa.

Podziękowania należą się również dla byłej Pani Sołtys - Aleksandry Gruzdowskiej, która pełniła tą funkcję przez 5 miesięcy. Dziękujemy za owocną współpracę i pomoc, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić wiele przedsięwzięć realizowanych na terenie sołectwa Żelazna Góra.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii