INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wczoraj w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Braniewo odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Gminnego oraz zaproszeni goście w osobach Pana Starosty Braniewskiego Karola Motyki oraz Dowódcy JRG mł. bryg. Ireneusza Ścibiorka.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP jednocześnie Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus.

W trakcie posiedzenia dokonano podsumowania działań OSP Gminy Braniewo na rzecz mieszkańców gminy i powiatu braniewskiego w 2019 roku. Prezesi OSP Gronowo, Żelazna Góra i Lipowina przedstawili swoje działania w roku bieżącym oraz wyposażenie i sprzęt, który udało się pozyskać dla swoich jednostek oraz przekazali zasadnicze potrzeby w zakresie wyszkolenia strażaków ochotników, zakupu wyposażenia i urządzeń w 2020r.

Najważniejszymi przedsięwzięciami w zakresie pozyskiwania wyposażenia i sprzętu dla OSP Gminy Braniewo w 2019 r. było:
• pozyskanie nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lipowina dzięki środkom własnym Gminy Braniewo oraz pozyskanym środków z WFOSiGW w Olsztynie, KSRG oraz Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
• zakup hełmów i ubrań bojowych ze środków fundacji ORLEN;
• zakup zestawów aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych z maską i butlą stalową w ramach środków PZU w ramach akcji ,,POMOC TO MOC DLA OSP";
• zakup zestawów ratunkowych /toreb medycznych PSP-R1/ ze środków pozyskanym z MSWiA i KRUS;
• zakup zbiornika na wodę 2 500 l, węży ssawnych i tłocznych oraz prądnic ze środków MSWiA;
• przekazanie przez Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów ,Warmia Bikers” zestawów szkoleniowych fantomów (osoby dorosłej i dziecka) z defibrylatorem dla OSP Lipowina.

Dodatkowo dzięki środkom własnym i z Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonano modernizacji remizy OSP w Żelaznej Górze.

W czasie posiedzenia głos zabrał Pan Starosta Braniewski Karol Motyka, który podziękował strażakom OSP za dotychczasowe działania oraz zaoferował pomoc i wsparcie finansowe w zakresie zakupu wyposażenia, legalizacji urządzeń i serwisu aparatów powietrznych. Pomoc ta pozwoli zabezpieczyć strażaków - ochotników w czasie prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej na terenie gminy i powiatu braniewskiego.

Na zakończenie Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus podziękował wszystkim za wsparcie działań gminy oraz zadeklarował wsparcie działań OSP w kolejnym 2020r.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii