INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu 15.11.2019 r. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

W uroczystości wzięli udział reprezentanci władz powiatowych, policji oraz dyrektorów, nauczycieli, specjalistów i przedstawicieli placówek oświatowych, kulturalno-oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i innych z terenu Powiatu Braniewskiego. Uczestników spotkania powitała Dyrektor Barbara Dytkowska.

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, w uroczystościach uczestniczył oddelegowany pracownik urzędu.

Podczas trwania uroczystości przedstawiono historię poradni, jej przeobrażenia i szeroki zakres różnorodnych działań podejmowanych przez specjalistów na przestrzeni 50- ciu lat istnienia.

Nie byłoby prawdziwego świętowania bez życzeń, podziękowań i gratulacji, które złożyli dyrekcji i pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaproszeni na Jubileusz przedstawiciele władz, dyrektorzy i pracownicy różnego typu placówek. Uczestnicy nie kryli wzruszenia.

Na zakończenie goście udali się na poczęstunek i degustację pysznego tortu jubileuszowego. Ta mniej oficjalna część uroczystości była okazją do wielu spotkań „po latach”, wspomnień oraz wymiany myśli i doświadczeń.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii