Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Turystyka to jedna z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Dlatego też złożyliśmy wniosek do konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 roku.

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 15 tyś złotych ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także wkładu własnego Gminy w kwocie 25 tyś złotych, udało się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie turystycznego wizerunku regionu.
 
W ramach zadania pn. „Punkt rekreacyjno-turystyczny w Nowej Pasłęce” powstała wiata rekreacyjna (sześciokątna, z dachem spadzistym) z wyposażeniem (ławki, stół, grill betonowy, kosz na śmieci, czterostanowiskowy stojak rowerowy, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, pakiet paneli słonecznych wraz z akumulatorem i zestaw oświetlenia LED wewnątrz wiaty). Udało się również zagospodarować teren wokół wiaty.
 
Warto podkreślić, że na finansowe wsparcie mogły liczyć gminne zadania, które muszą być spójne z kierunkami strategicznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz wpływać na podniesienie atrakcyjności turystycznej. Zadanie musiało być związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
 
Gmina Braniewo spełniła wszystkie wymagania i dzięki temu możemy się cieszyć z nowej infrastruktury turystycznej w naszej gminie.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii