Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

W 2022 roku, konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022”,

2. „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.

Celem Konkursu jest:

1. pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę,

tradycje regionalne i zwyczaje,

2. pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, związkiem z województwem warmińsko-mazurskim oraz osiągnięciami.

Prace w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2022” powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego.

Prace w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię" powinny odnosić się do życia i działalności Mikołaja Kopernika na Warmii, promować jego dokonania i miejsca związane z pobytem wielkiego uczonego w województwie warmińsko—mazurskim.

W pierwszym etapie Konkursu w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” Laureatem wybranym przez Komisję Konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

nagroda I stopnia - 4000,00 zł brutto,

nagroda II stopnia - 2500,00 zł brutto,

nagroda III stopnia - 1500,00 zł brutto,

a w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” Laureatowi wybranemu przez Komisję Konkursową zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4.000,00 zł brutto.

W drugim etapie Konkursu - głosowaniu internautów zostaną przyznane w każdej kategorii główne nagrody pieniężne w wysokości 1500,00 zł brutto każda.

Ostateczny termin składania prac upływa 31 maja 2022 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie. www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii