Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Rada Seniorów Gminy Braniewo niebawem zakończy swoją pierwszą kadencję.
Koniec kadencji oznacza nabór do drugiej kadencji Rady! Można się już zgłaszać – zapraszamy!

 

Nabór kandydatów rozpoczyna się od dziś tj. 11 lutego 2022 roku i potrwa do 24 lutego 2022 roku.
 
Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, a celem jej działania jest pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, poprzez zapewnienie seniorom możliwości wyrażenia opinii na sprawy dotyczące społeczności Gminy Braniewo.
Rada Seniorów Gminy Braniewo powołana została w lutym 2019 r. Na zebraniu wyborczym dokonano wyboru władz. Ze względu na rozwój pandemii – niestety ale liczne działania Rady się nie odbyły.
 
W październiku 2021 r. na zaproszenie Federacji FOSa członkowie Rady wraz z grupą osób ze środowiska senioralnego z terenu Gminy Braniewo udała się na dwudniowe warsztaty pn. "Warsztaty z zakresu tworzenia planu pracy Rady Seniorów Gminy Braniewo". w ramach Aktywnych Rad Seniorów na Warmii i Mazurach.
W grudniu ubiegłego roku doszło do spotkania Rady Seniorów Gminy Braniewo. Cel spotkania to przystąpienie do skutecznych działań związanych z funkcjonowaniem Rady.
 
W większości działań mocno wspiera nas Fundacja Żółty Szalik z Fromborka, przekazując nam cenne wskazówki i rady.
 
Na dzień dzisiejszy działań zaplanowanych jest wiele. W celu ich kontynuowania konieczny jest nabór do drugiej kadencji.
 
Wszystkich zainteresowanych pracą w kolejnej kadencji Rady - zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.
 
Zarządzenie Wójta Gminy Braniewo w sprawie sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Braniewo, określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych oraz terminu wyborów znajduje się pod tym linkiem:
 

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii