Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Również w piątek w świetlicy wiejskiej w Lipowinie odbyła się wyjątkowa uroczystość podsumowania minionej I kadencji Rady Seniorów Gminy Braniewo.

 

Z zaproszenia skorzystali m.in. Starosta Powiatu Braniewskiego Karol Motyka, Reprezentanta powiatu braniewskiego Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Antoni Wąsowicz wraz z małżonką, Przedstawicie Miejskiej Rady Seniorów z Braniewa, Przedstawiciel Fundacji Żółty Szalik z Fromborka Małgorzata Dębicka, Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.
 
Warto przypomnieć, że Rada Seniorów Gminy Braniewo powstała jako organ doradczy i konsultacyjny w celu pobudzania aktywności seniorów.
 
Co prawda w realizacji wielu zadań przeszkodziła nam pandemia ale parę ciekawych inicjatyw udało się zrealizować. Członkowie działali społecznie by poprawić życie seniorów i ułatwić komunikację pomiędzy nimi a lokalnym samorządem – bardzo serdecznie dziękujemy !
 
Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań i symbolicznych kwiatków dla członków I kadencji i przybyłych gości.
 
Jako, że 11 marca przypada również Dzień Sołtysa, a na sali obecne były dwie nasze Panie Sołtys - Eugenia Ochrin-Iwanowska (Sołectwo Krzewno), Iwona Błażejewska (Sołectwo Lipowina) to Wójt wręczył im słodki upominek, dziękując za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności.
 
Niebawem odbędzie się nabór do II kadencji.
 
Gratuluję i życzę powodzenia w dalszej działalności.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii