INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

 

Złożyliśmy dwa wnioski, na które otrzymaliśmy dofinansowanie:
- Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego – otrzymaliśmy 4 500 000 zł.
Przedmiotem inwestycji jest budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego w obszarze związanym z miejscowością Nowa Pasłęka. Wykonana w ramach zadania zostanie wieża widokowa w bliskim sąsiedztwie Ujścia rzeki Pasłęki do Zalewu Wiślanego (unikalny widok w skali regionu). Wieża widokowa o głównej konstrukcji stalowej i wysokości całkowitej 24m ponad poziom terenu zapewni możliwość poznania malowniczego krajobrazu okolic Nowej Pasłęki, będzie z niej widoczna zarówno Mierzeja Wiślana wraz z przekopem prowadzącym na wody Zatoki Gdańskiej, jak i będzie z niej widoczna równina ciągnąca się do miejscowości Braniewo oraz Frombork.
-Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo - ETAP I - otrzymaliśmy 2 375 000 zł.
Zadanie będzie polegać na przebudowie dróg gminnych poprawiając ich parametry techniczne co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi płynność ruchu pojazdów i pieszych, oraz podniesie jakość życia mieszkańców Gminy Braniewo.
To miła wiadomość, cieszę się, że kolejne miliony popłynęły do nas i będziemy mogli zrealizować te ważne inwestycje w naszej gminie !

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii