INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Mieszkańcy oraz przejezdni już mogą korzystać z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w nowo zrewitalizowanym parku w Rogitach. Właśnie oficjalnie go otworzyliśmy.

 

Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Do wspólnego symbolicznego przecięcia wstęgi Wójt zaprosił kierownika biura Zarządu LGD-Wysoczyzna Elbląska Bartłomieja Zięba, wykonawcę tej inwestycji – Prezesa Zarządu Spółki PERiG Roberta Mirkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo Stanisława Żołędziewskiego oraz Sołtysa Sołectwa Rogity Cezarego Świerdzewskiego.
Tuż po części oficjalnej na wszystkich czekał tort, a następnie przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Braniewa - Pan Zbigniew Kędziora i Pani Dorota Olbyrś przedstawili krótki wykład historyczny na temat istnienia parku. Bardzo dziękujemy za obecność i przedstawienie historii tego miejsca.
Po wykładzie, tanecznym krokiem do wspólnej biesiady przy ognisku zaprosił nas Pan Dariusz Wileński.
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Szlachcianki na obcasach” z Rogit dla wszystkich przygotowały smaczny poczęstunek i słodki bufet.
Park pełni rolę rekreacyjno – wypoczynkową. Celem zadania było odtworzenie infrastruktury komunikacyjnej parku – stworzenie nowych alejek spacerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą odpoczynek na terenie parku.
Teren parku położony jest przy rzece Lipówka, towarzyszy jemu również okazałych rozmiarów jaz o konstrukcji żelbetowej, z którego rozpościera się malowniczy widok na cały park. Teren jest częściowo zadrzewiony, powstały utwardzone alejki parkowe.
Powstała również olbrzymia wiata rekreacyjna wraz z grillem oraz stojakami na rowery. Wykonano również ścianę oporową z gazonów betonowych. Ożywiając strefę wejściową do parku w donicach betonowych możliwe jest wykonanie nasadzeń roślinnych (kwiaty, rośliny ozdobne). Ponadto w całym parku są zamontowane ławki parkowe umożliwiające odpoczynek.
Wartość zadania wyniosła ponad 200 tyś zł, natomiast dofinansowanie w ramach PROW wyniosło 126 000 zł.
Cieszymy się, że w naszej gminie powstało kolejne malownicze miejsce. Mieszkańcy nie mogli doczekać się zakończenia tej inwestycji – udało się !

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii