INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Dzisiaj w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Górze odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Braniewo.

Ostatnia sesja była przede wszystkim okazją do podsumowania minionych wydarzeń związanych z działalnością gminy. W swoim sprawozdaniu Wójt przypomniał Radnym, Sołtysom i Kierownikom podległych jednostek zrealizowane w tym roku zadania. Podsumował także zadania promocyjne, które świadczą o podejmowaniu przez gminę wielu działań wspierających różne dziedziny życia społecznego. Jest to bardzo ważne, gdyż integracja i wspólna zabawa zachęcają mieszkańców do pracy na rzecz rozwoju gminy.

 

Realizacja zadań opiera się głównie na środkach pozabudżetowych, w związku z czym gmina aktywnie uczestniczy w organizowanych konkursach. Pozyskanie środków unijnych ma duże znaczenie i jest szansą na lepszy rozwój szczególnie dla gmin wiejskich, których niskie dochody nie pozwalają na realizację wielu przedsięwzięć.

 

Po odbytej sesji Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Żołędziewskim zaprosił wszystkich do stołu gdzie wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem i popłynęły serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Dziękujemy lokalnemu Kołu Gospodyń Wiejskich „Warmianki” za pomoc w przygotowaniu sesji, wystroju sali i świątecznego poczęstunku.

 

Dziękujemy również Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze Kalinie Jakimczuk oraz Pracownikom za przygotowanie i dostarczenie pysznych potraw wigilijnych.

 

Wiele się dzieje ale przyszły rok zapowiada się bardzo pracowicie i dynamicznie. Ambitne zadania będą wymagały dużego zaangażowania i pracy. Priorytetem jest realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii