INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

29.12.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprosiła członków organizacji reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy z całego obszaru Powiatu Braniewskiego oraz Gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko, a także beneficjentów korzystających z dofinansowań, na spotkanie podsumowujące dotychczasową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Podczas spotkania oprócz prezentacji stopnia realizacji LSR, poziomu już wydatkowanych środków oraz planowanych w najbliższym czasie ogłaszanych naborów na dofinansowanie, beneficjenci zaprezentowali swoje inicjatywy zrealizowane dzięki pozyskiwanym z LGD środkom finansowym. Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń z partnerskim LGD "Południowa Warmia", były inspiracją do wdrożenia innowacyjnych pomysłów w naszym LGD.
Konspekt nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 przedstawił Pan Tomasz Piłat reprezentant Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko-mazurskiego w Grupie Tematycznej do spraw podejścia LEADER, przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym.
Więcej informacji na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na stronie internetowej: www.lgdwysoczyzna.pl
Materiał opracowany przez Biuro Zarządu LDG „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii