INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W miniony wtorek w restauracji Kuźnia Społeczna w Olsztynie odbyło się wyjątkowe Forum Wymiany Doświadczeń, które dla wszystkich uczestników było wartościowe, zwłaszcza w kontekście prezentacji i dyskusji.

 

Na Forum osobiście szkoliłem się poruszając wspólnie z uczestnikami istotne tematy, m.in. kompleksowe omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
Zdobyliśmy cenną wiedzy w zakresie założeń nowej perspektywy finansowej, udało się też bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do niej, a także zaistniała możliwość omówienia, wyjaśnienia i konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z praktyki zawodowej.
Nieocenionym walorem szkolenia z pewnością była możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych samorządów i instytucji planujących realizację projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wymiana spostrzeżeń w zakresie projektów już zrealizowanych we wcześniejszych latach.
W ciekawy wykład wprowadziła nas Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Olsztynie – bardzo dziękuję za ważny przekaz i miło spędzony czas !

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii