Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Sołtys, to brzmi dumnie! Trochę gospodarz, trochę menedżer - zawsze pierwsze ogniwo sołectwa.

 

Siła sołtysów z całego regionu odwiedziła Ostródę, gdzie wspólnie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem świętowała Samorządowy Dzień Sołtysa.

 

Wśród zebranych liderów lokalnych społeczności Warmii i Mazur nie zabrakło również sołtysów z terenu Gminy Braniewo.

 

Wielkie brawa i gratulacje dla Stanisława Żołędziewskiego, sołtysa sołectwa Stępień, który jednocześnie pełni rolę Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo, który na wniosek Wójta Gminy Braniewo odebrał właśnie nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Gratulujemy!

 

Wyrazy szacunku i uznania należą się także pozostałym nagrodzonym.

 

Spotkanie uświetnił występ zespołu Sławomir.

 

Naszą Gminę na uroczystości regionalnej reprezentowało znakomicie:

10 sołtysów, Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Barbara Jerunowicz oraz Podinspektor ds. promocji Gminy Braniewo Adrian Jarzębski.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii