INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wczoraj na świetlicy wiejskiej w Lipowinie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Braniewo. Radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2023 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi.

 

Zanim doszło do głosowania przedstawiono radnym Raport o Stanie Gminy za 2023 rok. Gmina Braniewo jest w dobrej kondycji finansowej. W minionym roku udało się zrealizować wiele inwestycji, głównie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. Wójt wykazał się gospodarnością, co pozwoliło na realizację ważnych inwestycji, wpływających na poprawę komfortu i jakości życia naszych mieszkańców.
Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, nikt nie zagłosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Rozległy zakres podejmowanych działań świadczy o wszechstronności i otwartości władz Gminy na nowe wyzwania. Z każdym rokiem gmina się rozwija, miejscowości pięknieją i przybywa infrastruktury.
Wójt bardzo wysoko ocenił współpracę z Radnymi, podziękował za zrozumienie, poparcie wyznaczanych kierunków rozwoju oraz zaufanie.
Słowa uznania i podziękowania skierował również w kierunku Kierowników podległych jednostek, pracowników Urzędu oraz Sołtysów.
Po zakończonej sesji wszyscy zostali zaproszeni na obiad i poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Lipowiny za co serdecznie dziękujemy.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii