Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Działacze z TMB mimo wielu podejmowanych inicjatyw znaleźli czas na kolejną, wspólnie z osobami niezrzeszonymi w towarzystwie realizują projekt pt.: „ Celulozowe Muzeum” realizowany ze środków programu mikro-dotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO.Projekt jest chęcią i koniecznością zwrócenia uwagi na historię regionu powiatu braniewskiego. Z uwagi na brak lokalnego muzeum pojawił się pomysł na wydanie I edycji folderu prezentującego zgromadzone zbiory historyczne. TMB od początku swojej działalności kieruje się maksymą „ocalić od zapomnienia- istotne fakty”.

„Celulozowe Muzeum” to pomysł na prezentacje części zgromadzonych zbiorów historycznych, jest to również pomysł na promocję regionu. Folder wydrukowany zostanie w ostatnim tygodniu listopada dziś trwają intensywne prace nad jego ostateczną zawartością. Po wydruku planowana jest oficjalna prezentacja i promocja wydawnictwa, oraz przekazanie bezpłatnych egzemplarzy do szkół, bibliotek, placówek kulturalno-oświatowych. Ideą jest również, by folder „Celulozowe Muzeum” stał się ilustrowanym materiałem pomocnym podczas lekcji o lokalnej historii.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii