INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

20.08.2015 w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo Pana Sergiusza Kaliszuka Wójta Gminy Braniewo Tomasza Sielickiego została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko Mazurskim Panem Marianem Podziewskim została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko Mazurskim Panem Marianem Podziewskim dotycząca przekazania Gminie Braniewo środków pieniężnych na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze w budynku po byłej szkole.

Gmina Braniewo planuje utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Będzie to ośrodek wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy będzie aktywizacja życiowa, społeczna, zawodowa oraz usamodzielnienie jego uczestników w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz lokalnym.

Utworzenie placówki pozwoli na organizację zajęć wspierająco – aktywizujących dla podopiecznych z terenu Gminy Braniewo oraz gmin ościennych.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczyć będzie usługi w formie zajęć zespołowych, indywidualnych oraz terapii zajęciowej.

W ramach terapii zajęciowej działać będą następujące pracownie:

- pracownia terapii ruchowej,
- pracownia informatyczno – multimedialna,
- pracownia arteterapii,
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia ogrodnicza,
- pracownia muzyczna,
- pracownia stolarska.

Na terenie gminy Braniewo słabo rozwinięta jest infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Brak jest ośrodków wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, ograniczona dostępność do lekarzy psychiatrów (około 2 miesięczny okres oczekiwania na wizytę), brak psychiatrycznej i psychologicznej opieki środowiskowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze będzie samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Braniewo, realizującą zadania ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ośrodek będzie kierował wsparcie terapeutyczne dla 30 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcjami: przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych lub ww. dysfunkcjami występującymi jednocześnie. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie placówką typu A B C i codzienną pomocą będzie obejmował osoby upośledzone umysłowo, przewlekle psychicznie chore oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dotację celową na realizacje inwestycji w kwocie 1.900.000 zł. przekazał Gminie Braniewo Wojewoda Warmińsko-Mazurki Pana Marian Podziewski. 20 sierpnia w Urzędzie Gminy Braniewo nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o przekazaniu środków.

 

Gmina Braniewo planuje utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Będzie to ośrodek wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy będzie aktywizacja życiowa, społeczna, zawodowa oraz usamodzielnienie jego uczestników w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz lokalnym.

Utworzenie placówki pozwoli na organizację zajęć wspierająco – aktywizujących  dla podopiecznych z terenu Gminy Braniewo  oraz gmin ościennych.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczyć będzie usługi w formie zajęć zespołowych, indywidualnych oraz terapii zajęciowej.

W ramach terapii zajęciowej działać będą następujące pracownie:

- pracownia terapii ruchowej,

- pracownia informatyczno – multimedialna,

- pracownia  arteterapii,

- pracownia gospodarstwa domowego,

- pracownia ogrodnicza,

- pracownia muzyczna,

- pracownia stolarska.

Na terenie gminy Braniewo słabo rozwinięta jest infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Brak jest ośrodków wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, ograniczona dostępność do lekarzy psychiatrów (około 2 miesięczny okres oczekiwania na wizytę), brak psychiatrycznej i psychologicznej opieki środowiskowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze  będzie samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Braniewo, realizującą zadania ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ośrodek będzie kierował wsparcie terapeutyczne dla 30 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności z  dysfunkcjami: przewlekle  psychicznie chorych,  upośledzonych umysłowo lub  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych lub ww. dysfunkcjami występującymi jednocześnie. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie placówką typu A B C i codzienną pomocą będzie obejmował osoby upośledzone umysłowo, przewlekle psychicznie chore oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dotację celową na realizacje inwestycji w kwocie 1.900.000 zł. przekazał Gminie Braniewo Wojewoda Warmińsko-Mazurki Pana Marian Podziewski. 20 sierpnia w Urzędzie Gminy Braniewo nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o przekazaniu środków.

 

 

 

 

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii