INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

DSC 0197

W Urzędzie Gminy Braniewo gościliśmy szanownych Jubilatów 50 – lecia pożycia małżeńskiego Państwa Krystynę i Ignacego Narkiewicz oraz Państwa Mirosławę i Romana Rąbalskich.

Pan Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Złotych Godów oraz wręczył nadane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie i legitymacje. Ponadto wręczył list gratulacyjny, miły upominek i kwiaty.

Państwo Narkiewicz poznali się na zabawie w Świętochowie i tam zamieszkali po ślubie. Pani Krystyna pracowała w sklepie a Pan Ignacy w gospodarstwie. Doczekali się 2 dzieci (syna i córki) oraz 5 wnuków i 1 prawnuka. Zapytani o receptę na tak długi związek: obydwoje zgodnie odpowiedzieli: „zdrowie i zdrowy rozsądek.”

Pani Krystyna Rąbalska przyjechała wraz z rodzicami spod Gniezna, natomiast Pan Roman pochodzi z Wilna. Poznali się w Braniewie a po ślubie zamieszkali w Ujściu. Pani Krystyna pracowała w przedszkolu, Pan Roman pracował m.in. jako rybak, pływał na statkach, obecnie przez lata obejmuje stanowisko bosmana. Wychowali 3 dzieci i doczekali się 3 wnuków. Według Państwa Rąbalskich nie ma recepty na długoletni związek, trzeba godnie żyć i nie oglądać się za siebie.

 

Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy!!!

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii