INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Dziś odbyła się pierwsza, po wakacyjnej przerwie sesja Rady Gminy Braniewo. Jest nam niezmiernie miło, gdyż uczestniczył w niej gość szczególny, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jan Bobek.

Gratulacje z okazji objęcia tej niezwykle ważnej i odpowiedzialnej funkcji w imieniu mieszkańców Gminy złożyli: Wójt Pan Tomasz Sielicki, Przewodniczący Rady Pan Sergiusz Kaliszuk oraz Wiceprzewodnicząca Rady Pani Ewa Kazimierczuk. Życzyli nowo wybranemu Przewodniczącemu Sejmiku wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji planowanych i oczekiwanych przez mieszkańców - również naszej Gminy - zadań.

Na wstępie Pan Jan Bobek podziękował wyborcom, którzy oddali głosy na jego kandydaturę w wyborach do rady sejmiku województwa. Podkreślił, że to dzięki temu sprawuje teraz tak zaszczytną funkcję. Następnie przekazał najważniejsze informacje dotyczące rozpoczynających się remontów dróg wojewódzkich, które przebiegają także przez naszą gminę. Zadeklarował chęć dalszej współpracy z samorządem Gminy Braniewo poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy, jakości życia społeczności lokalnej.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii