INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

7 września obchodziliśmy I. urodziny Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Każda rocznica sprzyja refleksji i podsumowaniu, zastanawiamy się nad słusznością podjętych decyzji i wynikających z nich działań. Wówczas często pojawiają się wątpliwości. Dziś, po roku działalności naszego ośrodka wsparcia, nie mamy żadnych wątpliwości. Pomimo likwidacji szkoły udało się stworzyć coś nowego. Władze gminy podjęły trudną decyzję, a zaufanie i wiara mieszkańców pomogły w realizacji założonych celów.

W uroczystych obchodach pierwszej rocznicy funkcjonowania ośrodka, udział wzięło grono licznie przybyłych gości, a wśród nich: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka-Kozioł, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jan Bobek, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk, przedstawiciele sąsiednich samorządów, mieszkańcy gminy, członkowie Stowarzyszenia Ostoja Warmińska, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, przedstawiciele i podopieczni innych ośrodków wsparcia, pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Tomaszem Sielickim, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ci najważniejsi w tym wyjątkowym dniu: podopieczni i pracownicy Środowiskowego Domu. Dyrektor ośrodka Pani Kalina Jakimczuk podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Domu i w dalszym ciągu wspierają jego działanie. Wójt Tomasz Sielicki skierował słowa uznania w stronę Pani Dyrektor oraz pracowników ŚDS, dziękując za codziennie podejmowany trud i zaangażowanie, które wkładają w rozwój placówki oraz pomoc jej uczestnikom.

Pomimo deszczowej pogody atmosfera była ciepła i rodzinna. Gospodarze uroczystości zorganizowali prawdziwą biesiadę, chcąc jak najlepiej przyjąć zaproszonych gości. Muzyczną oprawę zapewniły występy zespołów: Braniewska Nuta, Tęcza Warmii i Ton Lira. Również uczestnicy ŚDS zaprezentowali się na scenie.

Dla przypomnienia od roku w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczy ponad 30 mieszkańców naszej gminy. Już niedługo kolejnych 5 osób będzie mogło korzystać ze wsparcia ośrodka. Podopieczni biorą udział w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem jest także integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym. Dzięki uczestnictwu w różnorodnych zajęciach podopieczni nabyli nowe umiejętności praktyczne tj. gotowanie, obsługa sprzętu komputerowego czy rękodzieło.

Obecnie ŚDS realizuje projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa kolejnej grupy mieszkańców. Te i wiele innych działań świadczą o aktywnej działalności oraz otwartości Środowiskowego Domu Samopomocy. Dziękujemy za pierwszy wspólny rok i życzymy kolejnych lat aktywnej i prężnej działalności.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii