INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

16 września odbyły się dożynki gminne w Krzewnie. Tradycyjna msza święta dziękczynna sprawowana była przez Dziekana Dekanatu Braniewskiego księdza Leszka Galicę. Starostami tegorocznych dożynek byli Pani Danuta Sołoń oraz Pan Marian Krzywiec - rolnicy z Krzewna. To właśnie oni złożyli na ręce księdza dziekana chleb dożynkowy, dziękując za tegoroczne plony.

Po zakończeniu mszy świętej Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki przywitał zaproszonych gości: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jana Bobka, Przewodniczącego Rady Gminy Braniewo pana Sergiusza Kaliszuka, radnych i sołtysów, przedstawicieli sąsiednich samorządów, służby mundurowe, przedstawicieli jednostek współpracujących z Gminą, przybyłych księży, a przede wszystkim rolników i mieszkańców Gminy.

Po przemówieniu okolicznościowym rozpoczął się ceremoniał dożynkowy z udziałem zespołu pieśni i tańca „KORTOWO”. Starostowie dożynek przekazali chleb dożynkowy na ręce Wójta i jego małżonki. Potem wspólnie podzielili nim wszystkich przybyłych.

Niezmiennie Od 7 lat jednym z najważniejszych punktów dożynek gminnych jest wręczenie „Bursztynowego Ziarna”. Jest to tradycja wprowadzona przez Wójta Tomasza Sielickiego, który podczas święta chleba wręcza 3 nagrody: rolnikom, instytucjom oraz przedsiębiorcom, zaangażowanym nie tylko w rozwój własnych gospodarstw i firm, ale także w życie Gminy Braniewo. W tym roku wyróżnieni zostali: ks. Witalis Leończuk, Państwo Bożena i Marek Rodź oraz Pan Andrzej Smyk .

Tegoroczne dożynki były również znakomitą okazją, aby wręczyć wyróżnienia sołectwom - w odbywającym się po raz pierwszy - konkursie na „Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo”. Kolejność miejsc była następująca: I. Sołectwo Klejnowo z wytypowaną miejscowością Ułowo, II. Żelazna Góra, III. Krzewno. W tym miejscu dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, było o co walczyć, gdyż laureaci konkursu otrzymają wybrane przez siebie nagrody o wartości odpowiednio : 5 000 zł, 3 000 zł i 2 000 zł.

Kolejno Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Janowi Bobkowi, za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i wsparcie w realizacji wspólnych zadań na rzecz rozwoju Gminy Braniewo.
Wójt zaprosił na scenę także rodzinę Państwa Janowskich z Krzewna. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli serdeczne gratulacje i życzenia z okazji narodzin syna. Mały Sylwester przyszedł na świat w domu. Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia otrzymał symboliczny upominek.

Po oficjalnej części dożynek gospodarze zaprosili wszystkich do biesiadowania, wspólnej zabawy i kosztowania przygotowanego poczęstunku. Najmłodsi malowali buzie i bawili się na przygotowanym placu zabaw. Atmosferę umilały występy lokalnych zespołów ludowych. Na scenie zaprezentowała się również Elizazilee oraz zespół The Best Disco. Wieczór zakończył występ Czadomana, który rozbawił i rozgrzał publiczność pomimo deszczowej pogody. Frekwencja była ogromna, a wszyscy doskonale się bawili.

Dziękujemy mieszkańcom Krzewna, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego corocznego święta. Natomiast mieszkańcom gminy i wszystkim gościom za liczne przybycie i wspólna zabawę.

Krótka prezentacja laureatów „Bursztynowego Ziarna”

ks. Witalis Leończuk – od początku swojej posługi kapłańskiej jest proboszczem parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Braniewie. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie, następnie Wyższe Seminarium Duchowne w Jabłonnej. Jest także absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W tym roku proboszcz obchodzi jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

Państwo Bożena i Marek Rodź - prowadzi rodzinne gospodarstwo w Grzechotkach prowadzi wspólnie z żoną od 1989 roku. Jest to areał o powierzchni 58 ha. Specjalizuje się w uprawie różnorodnych zbóż i hodowli bydła. Jest szczęśliwym ojcem 7 dzieci i dziadkiem 9 wnucząt.

Pan Andrzej Smyk - prowadzi gospodarstwo w Ułowie od 1993. r. W codziennych wyzwaniach wspierają go żona Maria i córka Aleksandra. Łączna powierzchnia gospodarstwa to 450 ha. Pan Andrzej hoduje także bydło. W 2016 roku uzyskał certyfikat innowacyjnej rzetelnej firmy „Euro Firma Fair Play” oraz wyróżniony został przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii