INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

W miniony piątek odbyła się XXXII sesja Rady Gminy, podczas której mogliśmy gościć nowego Komendanta Powiatowej Policji w Braniewie kom. Tadeusza Telengę. Wójt Pan Tomasz Sielicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Sergiuszem Kaliszukiem i Wiceprzewodniczącą Panią Ewą Kazimierczuk w imieniu mieszkańców pogratulowali Komendantowi awansu zawodowego oraz życzyli dobrej współpracy z samorządem gminy Braniewo.

Podczas sesji Rada podjęła wiele uchwał związanych z bieżącymi sprawami. Przyjęty został Program współpracy organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który określa priorytetowe działania oraz zakres współpracy gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia mają na celu rozwój gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Rada Gminy przyjęła również stanowisko w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jest to apel skierowany do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybszą aprobatę dokumentu, dzięki czemu Euroregion Bałtyk (w tym województwo warmińsko-mazurskie) będzie mógł realizować projekty i inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych.

Uchwalono również podatek od nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że nie podjęto uchwały o wysokości stawki podatku rolnego, co oznacza, że w przyszłym roku obowiązywała będzie stawka określona przez GUS. Rada Gminy przychylnie ustosunkowała się do wniosku Wójta, aby nie podwyższać proponowanej przez GUS stawki, dzięki czemu od kilku podatek rolny w naszej gminie jest jednym z najniższych w powiecie.

Podczas minionej sesji Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze Pani Kalina Jakimczuk przekazała uczestnikom informację o utworzeniu Klubu Aktywnego Seniora. Tym samym poprosiła o rozpowszechnienie informacji oraz zaprosiła wszystkich na zabawę andrzejkową organizowaną 30 listopada o godz. 16:00 w świetlicy w Żelaznej Górze.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii