INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

6 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Mirona Sycza oraz Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwii Jaskulskiej, podpisana została umowa na dofinansowanie „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach”.

Realizacja zadania wpisuje się w cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju „Rozwój regionu związanego z rybołówstwem jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i gości”.  Celem szczegółowy strategii jest realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz obszaru historycznego.

Przeznaczeniem zmodernizowanej świetlicy będzie eksponowanie, propagowanie i promowanie lokalnych zasobów rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego. W świetlicy utworzony zostanie punkt informacji o gminach nadzalewowych oraz tradycjach rybackich tego obszaru. Promowane będą obiekty agroturystyczne i ciekawe zakątki gmin położonych nad Zalewem.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę przekraczającą 130 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie  w wysokości 60 tys. zł. w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach modernizacji obiektu zostaną przeprowadzone wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane wraz z wymianą dachu.

 

 

*źródło zdjęcia: Urząd marszałkowski


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii